Sluit venster en ga terug naar de kaart  Venster sluiten

Het overzicht per sector en ouvrage loopt van west naar oost.

MM=sector Montmédy

Sluit venster en ga terug naar de kaart  Venster sluiten
Artilleriehefkoepels in de Maginotlinie

Blok   75mm   
Mle 32
75mm   
Mle 33
81mm    135mm   
M
M
GO Le Chenois 5       afwijkend model
gesloopt in de oorlog
GO Velosnes 5   X      
C
R
U
S
N
E
S
GO Fermont 1   X      
  5     X    
GO Latiremont 4     X    
Bréhain 4   X      
  5       X staat in het museum van Fermont
  6   X     staat in het museum van Fermont
  7     X   staat in het museum van Fermont

T
H
I
O
N
V
I
L
L
E
GO Rochonvillers 2   X      
  3 X        
  6       X  
  7       X  
GO Molvange 3     X    
  4     X  
  5 X       staat in het museum van Fermont
  8 X      
  10 X      
Immerhof 3 X   funktioneert
GO Soetrich 4   X  
  5 X      
  6 X        
GO Kobenbusch 5 X        
  6   X    
GO Galgenberg 4   X    
  6     X  
GO Métrich 5   X    
  8 X    
10 X    
  11   X
GO Billig 4 X    
6 X    
GO Hackenberg 2 X
  3   X
  6   X
  9   X funktioneert
  10   X
GO Mont des Welches 1   X
2 X  
4 X  
GO Michelsberg 3   X
5 X  
6 X
 
Blok   75mm   
Mle 32
75mm   
Mle 33
81mm    135mm   
BOU
LAY
PO Anzeling 3   X
4 X
5   X
7 X
R
O
H
R
B
A
C
H
GO Simserhof 2   X
3   X
  7   X
  8 X
GO Schiesseck 1   X    
7 X        
8     X  
GO Otterbiel 3   X    
VOS
GES
GO Grand-Hohékirkel 4 X      
GO Four-à-Chaux 1     X funktioneert
2 X        
3   X    
H
A
G
U
E
N
A
U
GO Hochwald 1   X  
  2   X    
  7bis X      
  14     X  
GO Schoenenbourg 3 X        
4 X        
5   X    
DAU
PHINE
GO Roche la Croix 5 X  
ALP
ES
 
MARI
TIMES
GO Monte Grosso 5 X  
6     X  
L'Agaisen 3 X     funktioneert
Mont Agel 5 X      
6 X      

legenda
GO Gros Ouvrage (Artillerie-ouvrage)
75mm Mle 32 tourelle met twee korte 75mm kanonen
75mm Mle 33 tourelle met twee 75mm houwitser-kanonnen
81mm tourelle met twee 81mm mortieren
135mm tourelle met twee 135mm zware mortieren