Lijst met termen
Gebruikte termen en afkortingen in de Maginotlinie

Op deze pagina vind je een overzicht van afkortingen en termen die gebruikt worden op deze site.

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V  W   X   Y   Z
Afkorting/begrip Frans Nederlands omschrijving
A
AC Anti-Char Anti-tank Anti-tankgeschut van 25mm, 37mm of 47mm
AM Arme Mixte Gemengd Wapen Een wapen dat bestaat uit twee Reibel mitrailleurs en een 25mm anti-tankkanon. Op de site wordt ook de term "Gemengd wapen" gebruikt
    Aanvangssnelheid
afgekort V°
De snelheid waarmee de granaat of kogel de loop van een vuurmond verlaat uitgedrukt in meters per seconde
    artillerie De bewapening in de Maginotlinie die bestaat uit kanonnen (75mm), houwitsers (75mm en 135mm) en mortieren (50mm, 75mm en 81mm). Ze worden bediend door de artilleristen.
B
BEF British Expeditionary Forces  Britse Expeditiemacht Bij de mobilisatie in september 1939 kwamen Engelse troepen naar het vasteland (Frankrijk). Deze werden langs de Frans-Belgische grens gestationeerd. Tot mei 1940 bouwden ze vele blockhaus en veldversterkingen.
    Bemanning Aanduiding voor de officieren en soldaten die zich in een ouvrage of kazemat bevinden. (naar analogie van een scheepsbemanning). Een ander woord is bezetting.
  Blockhaus (eenvoudige) kazemat Een blockhaus was niet volgens de normen van de CORF gebouwd, maar ontworpen door de STG. De bewapening bestond uit lichte en/of zware mitrailleurs en soms in combinatie met een 25mm mobiel anti-tankkanon
C
  Cloche Klok De vaste, dus niet beweegbare, koepels in verschillende types. Op site wordt het woord cloche gebruikt.
D
Direct vuur     Met een kanon of mitrailleur schiet men op een zichtbaar doelwit. Het nadeel is dat de schutter(s) ook zichtbaar zijn voor de vijand.
Met tourelles kan direct vuur op korte afstand afgegeven worden. Dit betekent dat met behulp van een kijker de kanonnen worden gericht. De tourellecommandant beoordeelt de inslagen en geeft meteen de korrekties door.
Zie ook Indirect vuur
E
EH Entrée Hommes Manschappeningang Via dit ingangsblok konden de manschappen het ouvrage binnenkomen. Het deed tevens dienst als aanvoer voor de verse lucht en afvoer van de rookgassen en vervuilde lucht.
EM Entrée Munitions Munitie-ingang Via dit ingangsblok werden munitie en andere voorraden aangevoerd. Dit kon per smalspoortrein of vrachtauto's gebeuren.
F
Feste     Duitsland ontwikkelde tussen 1896 en 1914 een aantal forten volgens een nieuw concept. Een Feste bestond uit één of meer pantserbatterijen, kazernes en infanterieopstellingen. Deze onderdelen lagen verspreid in het landschap en waren onderling met elkaar verbonden door ondergrondse galerijen. Je vindt ze rondom de stad Metz en een paar bij Thionville.
  Fort Palmé   Vorm van een fort waarin de gevechtsopstellingen verspreid in het landschap liggen. De ingangen liggen achter de gevechtslinie en alle delen zijn door ondergrondse galerijen met elkaar verbonden
FM Fusil-Mitrailleur Lichte mitrailleur lichte mitrailleur kaliber 7,9mm
G
    Genie De Genie-regimenten leverden de officieren en soldaten voor de technische installaties in een ouvrage of kazemat. Ze waren werkzaam als telefonisten, treinpersoneel, elektriciens en soldaten in de diverse technische diensten.
    Gevechtsblok Dit is een onderdeel van een ouvrage. Een blok kan bewapend zijn met artillerie of infanteriewapens. Om onderscheid te kunnen maken, zijn ze genummerd.
GFM (cloche) Guetteur Fusil-Mitrailleur Waarneming en mitrailleurvuur Een vaste koepel voor waarneming (observatie) en mitrailleurvuur
H
Hotchkiss   Mitrailleur Deze mitrailleur had een kaliber van 8mm. De zwaardere uitvoering van 13,2mm verving in een aantal sectoren het anti-tankkanon.
I
    Indirect vuur De artillerie vuurt vanuit een voor de vijand onzichtbare positie met behulp van coõrdinaten. De vuurleiding wordt gedaan door artilleriewaarnemers in het veld
Zie ook Indirect vuur
    Infanterie De infanteriesoldaten droegen zorg voor de verdediging van een ouvrage of kazemat. Zij beschikten over lichte en zware mitrailleurs, kleine mortieren en handgranaatwerpers.
J
JM Jumelage de Mitrailleuses Tweelingmitrailleur  Een dubbele of tweelingmitrailleur type Reibel. De wapens zitten in een houder en kunnen afzonderlijk of tezamen worden gebruikt. Ze stonden opgsteld in een kazemat, tourelle of vaste koepel.
K
    Kazemat In de Maginotlinie gebruiken we dit woord voor een betonnen konstruktie die bewapend is met mitrailleurs en anti-tankkanon(nen). Zij beschermden bijv. de intervallen tussen de ouvrages. Als een kazemat onderdeel van een ouvrage is, kan deze ook met artillerie bewapend zijn. Zie ook Gevechtsblok
Als er één schietkamer is, spreken we over een enkele kazemat; met twee schietkamers noemen we dit een dubbele kazemat.
M
Maginot, André     Maginot (1877-1932) was in verschillende kabinetten Minister van Oorlog. Zo ook van nov. 1929 tot feb. 1930. In jan. 1930 werd zijn wet voor de financiering en de bouw van de Maginotlinie aangenomen.
MOM Main d'Oeuvre Militaire Militair handwerk Na de opheffing van de CORF en het verdwijnen van de civiele bouwfirma′s werden meer en meer dienstplichtige militairen ingezet bij het bouwen van de verdedigingswerken.
O
Ouvrage werk Samenstelling van gevechtsblokken en ingangen die ondergronds met elkaar verbonden zijn.Op site wodt het woord ouvrage gebruikt.
P
    Pantserkazemat Aanduiding voor een kazemat die alleen cloches met bewapening heeft.
R
Reibel Zware mitrailleur met een kaliber van 7,9mm. Uitgevoerd als dubbele mitrailleur
S
STG Section Technique du Genie Technische dienst van de Genie Na de opheffing van CORF werden blockhaus, enz. door de Genie ontworpen. Er ontstond zo een heel scala aan modellen. Ze werden voor het grootste deel voor de gemobiliseerde soldaten (MOM) gebouwd.
T
Tourelle   toren(tje) Een konstruktie waarbij de schietkamer met wapens met behulp van een balansarm omhoog komt (in batterij) en weer naar beneden zakt (en éclipse)
De hele konstruktie kan 360° in het rond draaien.
V
VDP (cloche) Vision Directe et Périscopique   Koepel voor artilleriewaarneming met periscoop en kijker
VP (cloche) Vision Périscopique   Koepel voor artilleriewaarneming met alleen een periscoop


Deze pagina is het laatst bijgewerkt op zaterdag 3 april 2021