Tsjechische verdediging
Artilleriewerken

   Inleiding sectoren Inleiding

Opbouw
   Ontstaan van Tsjecho-Slowakije, de geschiedenis ingang
   Ontstaan van Tsjecho-Slowakije, de geschiedenis infanteriebunker
   Het idee achter de landsverdediging artilleriebunker
   Blockhaus model 36 mortierbunker
   Blockhaus model 37 observatiebunker

Sectoren
   Forten in de sector Moravska Ostravá Moravská Ostrava
            (Mährisch Ostrau)

   Forten in de sector Opava Opava (Troppau)
   Forten in de sector St. Mĕsto p. Snĕžíkem St. Mĕsto p. Snĕžíkem
            (Mährisch Altstadt

   Forten in de sector Krá líky (Grulich) Králíky (Grulich)
   Forten in de sector Rokytnice (Rokitnitz) Rokytnice (Rokitnitz)
   Forten in de sector Ná chod Náchod
   Forten in de sector Trutnov (Trautenau) Trutnov (Trautenau)
   Terug naar de homepage Terug naar de homepage

Bunkertypen:
TSJ   Infanteriebunker met 2
         schietkamers
TSO   Infanteriebunker met 1
         schietkamer
TDK   Artilleriebunker
DOV  Artilleriehefkoepel
MOV  Mortierdraaikoepel
TDP   Observatiebunker
VO    Werkingang
SDP  Vrijstaande observatiebunker

          artilleriebunker
        infanteriebunker
        observatiebunker
        ingangsbunker

Wapens:
N    Lichte mitrailleur
D    Zware mitrailleur
M    Dubbele mitrailleur
L1   4,7cm anti-tankkanon met
      zware mitrailleur
Y   10cm houwitser

hef-en draaitorens
F3V  Heftoren voor 10 cm
        houwitsers
B12  Draaikoepel voor mortieren
OR   Draaikoepel voor dubbele
        mitrailleur

vaste koepels:
ZN   Koepel voor lichte mitrailleur
ZD   Koepel voor zware mitrailleur
KD   Koepel voor zware mitrailleur
KM  Koepel voor dubbele
       mitrailleur
ZP   Koepel voor artillerie
       waarneming

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 26 mei 2020
Infanteriebunkers

De infanteriebunkers van de artilleriewerken hadden tot taak om de artilleriebunkers beschermen en de nabij verdediging uit te voeren. Ze lijken heel veel op de Franse kazematten van de tweede generatie, de zgn. Nouveaux Fronts. Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat Franse militaire ingenieurs de Tsjechische van advies dienden.
Qua uitvoering en opbouw waren ze gelijk aan de geïsoleerd liggende bunkers, maar ze waren uitgevoerd in bouwsterkte IV. Er waren twee hoofdmodellen, nl de enkele en de dubbele bunker. De enkele bunker had één schietkamer, de dubbele twee en ze waren opgebouwd uit twee verdiepingen. Elke bunker kon de naburige bunker met mitrailleurvuur dekken. Als standaardbewapening was er in elke schietkamer meestal een 47mm Skoda anti-tankkanon met een zware mitrailleur (vergelijkbaar met de Franse Arme Mixte) en een dubbele zware mitrailleur beschikbaar. Als variant was er ook de schietkamer met twee zware mitrailleurs.
Elke bunker had standaard twee koepels voor lichte mitrailleurs en observatie; andere typen hadden bovendien een koepel voor één zware en/of een koepel voor een dubbele mitrailleur. Daarnaast konden bunkers ook een koepel voor de artillerie-observatie hebben.
Ook hadden zij geen ingang, maar waren ze met een schacht verbonden met de ondergrond van een werk. Standaard hadden ze een nooduitgang in de droge gracht voor het blok.

vorige pagina (De ingang) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) volgende pagina (De infanteriebunker)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op vrijdag 15 mei 2020