De Maginotlinie
Indeling in sectoren
   Van Région Fortifiée naar sector Van Région naar Sector

Sectoren
   Beschrijving en opbouw van de Sector Flandres (Vlaanderen) Flandres
   Beschrijving en opbouw van de Sector Lille Lille
   Beschrijving en opbouw van de Sector Escaut (Schelde) Escaut
   Beschrijving en opbouw van de Sector Maubeuge Maubeuge
   Sector Ardennens Ardennes
   Beschrijving en opbouw van de Sector Montmêdy Montmédy
   Beschrijving en opbouw van de Sector de la Crusnes La Crusnes
   Beschrijving en opbouw van de Sector Thionville Thionville
   Beschrijving en opbouw van de Sector Boulay Boulay
   Beschrijving en opbouw van de Sector Faulquemont Faulquemont
   Beschrijving en opbouw van de Sector La Sarre La Sarre
   Beschrijving en opbouw van de Sector Rohrbach Rohrbach
   Beschrijving en opbouw van de Sector Vosges. Vosges
   Beschrijving en opbouw van de Sector Haguenau Haguenau
   Beschrijving en opbouw van de Sector Bas Rhin Bas Rhin
   Beschrijving en opbouw van de Sector Colmar Colmar
   Beschrijving en opbouw van de Sector Mulhouse Mulhouse
   Beschrijving en opbouw van de Sector Altkirch Altkirch
   Beschrijving en opbouw van de Sector Savoie Savoie
   Beschrijving en opbouw van de Sector Dauphiné Dauphiné
   Beschrijving en opbouw van de Sector Alpes Maritimes Alpes Maritimes
   Beschrijving en opbouw van de Sector Corsica Corsica
   Terug naar de homepage Terug naar de homepage

Gebruikte afkortingen:
Art     Artillerie-ouvrage
Inf     Infanterie-ouvrage
B      aantal blokken in een ouvrage
+2     aantal aparte ingangen
T      aantal tourelles in een ouvrage
Obs  vrijstaande observatiekazemat
Abri  versterkt onderkomen voor infanterie

E    Enkele infanteriekazemat
D    Dubbele infanteriekazemat
P    Pantserkazemat
A    Artilleriekazemat
B    Blockhaus
Ab  Abri

GFM   Cloche voor waarneming en
           nabijverdediging
C JM  Cloche voor twee mitrailleurs

M       Hotchkiss mitrailleur (8mm)
13,2   Hotchkiss mitrailleur (13,2mm)
JM    Jumelage (twee mitrailleurs)
AM    Arme Mixte

37mm    37mm anti-tankkanon
47mm    47mm anti-tankkanon
75mm    75mm kanon
81mm    81mm mortier
95mm    Marinekanon model 1888
135mm  135mm zware houwitser

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zondag 28 maart 2021
Van Région Fortifié naar sector


Structuur van het 168e RI tot de RIF in 1939 De structuur van de RIF bij de mobilisatie in 1939

Op 15 april 1933 werden 2 infanterieregimenten gevormd om de Région Fortifiée van Metzte verdedigen. Ze bestonden elk uit 6 bataljons. Op de linkerafbeelding is te zien dat in 1933 het westelijke gedeelte van de Région Fortifiée Metz een regiment infanterie (RI) met 6 batalajons heeft. In 1936 werd dit regiment opgesplitst in het 168e RIF (Moselle) en het 149e RIF (Crusnes). We spreken dan van een Regiment Infanterie de Forteresse of wel Vestinginfanterie. Bij de mobilisatie in september 1939 werden de bataljons aangevuld met reservisten tot de sterkte van een regiment. Elk regiment vormde dan de bezetting van een deel van de sector, in dit voorbeeld de sectoren Thionville en la Crusnes. De troepen werden opgesteld in het veld (loopgraven) en ze bemanden de kazematten en blockhaus.
De rechterafbeeldingen laat zien dat een deel van een RIF de infanteristen voor de bemanning van de ouvrages in de toegewezen sector leverde. Voor de sector Crusnes zijn dit 7 ouvrages en voor de sector Thionville 11 ouvrages.

Op papier was het ontwerpen van een verdedigingslinie best ingewikkeld, maar wel uitvoerbaar. In de praktijk liepen de plannenmakers echter tegen allerlei problemen op. Een van de grootste waren de bezuinigingen die vanaf 1931/32 optraden. Door de toenemende bouwkosten (o.a. prijsverhogingen bouwmaterialen en lonen) moesten in veel plannen grote wijzingen aangebracht worden. Ouvrages werden geschrapt of maar gedeeltelijk gebouwd en het aantal kazematen werd gereduceerd. Veel zou nog in een tweede bouwfase vanaf 1940 gebouwd worden, maar het uitbreken van de oorlog zette alles stop. Vanaf 1936 werden de troepen in een sector aan het werk gezet om blockhaus te bouwen, loopgraven aan te leggen en andere infrastructuur. Dit was goedkoper dan civiele bouwfirma's in te zetten, die weer te kampen hadden met personeelsgebrek. Tussen 1936 en 1940 werd veel gebouwd, maar soms van een dubieuze kwaliteit en lang niet allemaal af. Vaak ontbraken pantseronderdelen en ventilatie, waardoor de verdedigingscapaciteit te wensen overliet.
De sectoren met gebouwde ouvrages, kazematten en abri's (situatie sept 1939) Voor elke sector is geprobeerd een korte beschrijving te geven. Daarnaast is een overzicht van de gebouwde ouvrages, kazematen, observatieposten en abri's die door de CORF zijn ontworpen. Indien van belang zijn voor een aantal sectoren de artillerie-kazematten, ontworpen door de STG, opgenomen.
De kaart geeft een schematisch beeld van de opbouw van de Maginotlinie in sectoren. Kazematten zijn niet volledig ingetekend.
vorige pagina (De opbouw van de nieuwe fronten vanaf 1934) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De sector Flandres (Vlaanderen)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op maandag 19 februari 2024