De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
De bevoorrading - spoor en weg

De militaire weg bij het ouvrage Fermont Alle onderdelen van de Maginotlinie moesten natuurlijk goed bereikbaar zijn. Meestal werden abri's en commandoposten aan de rand van een weg of groot bospad gebouwd. Voor de bouw van kazematten en ouvrages werden wegen aangelegd voor het transport van machines en bouwmaterialen; ook werd gebruik gemaakt van smalspoor.

Van groot belang was een regelmatige bevoorrading van de ouvrages. Ze hadden veel munitie en andere voorraden (voedsel, brandstof, reserveonderdelen) nodig. Het transport hiervan kon op twee manieren gebeuren, nl. met vrachtauto's over de weg of per smalspoor. De logistieke infrastructuur bestond uit opslagparken voor de Genie en munitiedepots in het achterland. Van hieruit werd materieel en munitie naar de ouvrages getransporteerd. De vrachtauto's maakten gebruik van de weg, voorzover het bestaande wegennet hierin voorzag. Als de ingangen van een ouvrage niet aan een bestaande weg lagen, werd een militaire weg gebouwd. Het burger- en militaire verkeer werd zodoende uit elkaar gehouden. Op de bijgaande voorbeelden is de militaire weg rood gekleurd.

Bij het ontwerp van de linie was uitgegaan van de bevoorrading van de grote artillerie-ouvrages per smalspoor.Zie de indeling voor een overzicht van de ingangen per soort. Opvallend is dat in de sector Crusnes de ingangen ontworpen zijn als treiningang maar dat de bevoorrading met vrachtauto's plaats vond. Bij ouvrage Schoenenbourg vond bevoorrading per trein plaats, terwijl de munitie-ingang ontworpen was voor vrachtauto's.

Hoe verliep het transport?
Een munitietrein kwam via normaal spoor bij een overlaadstation of een munitiedepot. Daar werd de munitie opgeslagen. Voor het verdere transport waren op het depot een aantal locomotieven en wagons beschikbaar. Voor een transport kwam er een munitietrein via het smalspoor om geladen te worden met munitie. Deze trein bracht zijn lading dan naar een ouvrage. Zie de kaart om een idee te krijgen van een deel van het netwerk.
In ouvrages met een gelijkvloerse ingang reed de trein naar binnen. Na een aantal rangeerbewegingen nam de binnengekomen locomotief de lege wagons mee; de elektrische locomotief nam de volle wagons mee naar het hoofdmagazijn (M1) of naar de magazijnen M2. Andere ouvrages in sectoren waar geen spoorwegnet was aangelegd, werden met vrachtauto's bevoorraad.volgende pagina (De kazernedorpen of "cités" langs de Maginotlinie) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email volgende pagina (De gevechten in 1940)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op dinsdag 20 februari 2024