De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
CORF - het coördinerende orgaan bij de ontwikkeling en bouw van de Maginotlinie


Op 30 september 1927 werd de Commission pour l'Organisation des Régions Fortifiés (CORF) geïnstalleerd met als voorzitter Generaal Filloneau. Deze commissie voor de inrichting van de Versterkte Gebieden (RF) hield tussen 1927 en 1935 55 vergaderingen; vanaf 1929 tot 1935 vonden er 35 bijeenkomsten plaats. Op 31 december 1935 werd de CORF ontbonden. Hiermee verdween een belangrijk orgaan dat bijna 8 jaar lang gewerkt had aan een homogene opbouw van de Maginotlinie.

In december 1927 ontving de CORF de werkinstructies van de minister van Defensie, André Maginot. Naar aanleiding van de in december 1927 ontvangen opdrachten presenteerde de CORF in maart 1928 een eerste rapportage aan de minister van Defensie.

De drie versterkte gebieden kregen de volgende prioriteiten:
 • Région Fortifiée Metz
 • Région Fortifié La Lauter
 • Région Fortifié Haute Alsace

Elke RF kent een frontlinie en verder naar achteren een weerstandslinie.
De fronten bestaan uit grote ouvrages die op een afstand van ongveer 6 km van elkaar liggen. Rekening houdend met de schootsafstand van de artillerie moet elk ouvrage gedekt kunnen worden door vier naburige ouvrages. De opbouw van een ouvrage hangt af van de terreingestelheid.
Tussen de artillerie-ouvrages komen de tussenliggende infanterie-ouvrages om de continuiteit van het infanterievuur te verzekeren.
De CORF had zich aangesloten bij de voorstellen van Pétain om zowel de frontlinie als de weerstandslinie even sterk te maken. Dit leidde tot de volgende urgentie-indeling:

 • RF Metz, frontlinie en weerstandlinie noordoostelijke vleugel
 • RF La Lauter, fronlinie en Rijn verdediging
 • RF Haute Alsace (twee linies) en achter het trouée de la Sarre
 • Noord, bouw van de frontlinie en een weerstandslinie Rethel-Château-Porcien

De gehele infrastructuur bestond uit de volgende onderdelen:
 • een ondergronds telefoonnet, waar ook de veldtroepen op konden aansluiten
 • radioverbindingen
 • optische verbindingen
 • elektrische installaties die werden gevoed door de bestaande elektriciteitscentrales
 • een bevoorradingssysteem. Vanuit de achter de hoofdlinielinie liggende depots werden de voorraden per smalspoor of via een militair wegennet aangevoerd.

Na het aantreden van Generaal Belhague, de opvolger van generaal Filloneau, als voorzitter van de CORF kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. In minder dan zes maanden werden de volgende besluiten genomen:
 • Als bewapening wordt gekozen voor:
  • mortier van 81 mm
  • tourelles (hefkoepels) voor twee houwitserkanonnen van 75mm
  • kanon 75mm verkort
  • mortier 75mm
  • standaardvoorraden munitie
 • de artillerie werken zoals door Filloneau ontworpen bleven gehandhaafd
  een kazemattenlinie met onderlingen afstanden van 800m
 • kleine infanterie-ouvrages op onderlinge afstanden van 3 km

betondiktes (gevechts)blokken
bescherming kaliber
betondikte
    muur dak
bescherming 1 160mm 1,75m 1,50m
bescherming 2 240mm 2,25m 2,00m
bescherming 3 300mm 2,75m 2,50m
bescherming 4 420mm 3,50m 3,50m
minimale bouwdiepte
terrein diepte
harde rotsbodem 12m
zachte kalksteen 16m
bescherming 3 18-20m
kiezelbodem 25-30m

Elk ouvrage moest aangepast worden aan de terrein- omstandigheden. Dit vereiste een verkenning van het terrein door de CORF, een bouwplan dat door de minister van oorlog moest worden goedgekeurd en de feitelijke plaatsing van de blokken, die door de Genie werd goegekeurd.
Ook had de CORF de vereiste diktes van het beton vastgesteld. De blokken met bescherming 4 moesten een inslag van een 420mm granaat kunnen weerstaan. De minimale diepte voor de ondergrondse structuur van een ouvrage was afhankelijk van de bodemgesteldheid.


vorige pagina (De commissie voor de grensverdediging) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (De ontwikkeling naar de opbouw van de Maginotlinie)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op woensdag 19 januari 2022