De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
Infanteriekazematten in de Maginotlinie

Inleiding
Infanteriekazematten vormden een belangrijk onderdeel van de linie. Dit gedeelte beschrijft de kazematten die geen onderdeel uitmaken van een ouvrage en onder de CORF (1930-1936) zijn ontworpen en gebouwd.

de opbouw

Het prototype was beschreven in een richtlijn van 3 april 1929, waarin o.a. stond dat infanteriekazemantten elke 1.200m gebouwd moesten worden, dus binnen het effectieve schootsbereik van de mitrailleurs. Volgens de besluiten die in juli 1929 en juli 1930 werden genomen, werden twee type gebouwd:


 • Enkele kazematten
  Deze kazematten hadden één schietkamer met twee schietgaten voor mitrailleurs en een GFM-koepel. Meestal zijn de achterzijden van dit type naar elkaar toegewend. Soms vormen ze eenheid en zijn ze onderling verbonden door een betonnen gang op geringe diepte.
 • Dubbele kazematten
  Deze kazematten hebben twee schietkamers met elk twee schietgaten voor mitrailleurs en één of twee GFM-koepels.

De flankerende schietkamer met links de schijnwerper en daarachter de ingang (Kazemat Bois de Beuveille) In 1931 werd de cloche voor een dubbele mitrailleur (JM-cloche) ingevoerd. Er waren nu meer mogelijkheden voor flankerend en frontaal vuur. We zien nu de volgende types verschijnen:
 • Enkele kazemat met één schietkamer met twee schietgaten voor mitrailleurs en een GFM-cloche
 • Enkele kazemat met één schietkamer met twee schietgaten voor mitrailleurs en een frontaal schietende JM-cloche
 • Enkele kazemat met één schietkamer met twee schietgaten voor mitrailleurs en een JM-cloche
 • clochekazematten met een GFM-cloche en één of twee JM-cloches. Deze hebben twee ingangen en zijn voornamelijk gebouwd op de oude fronten.
 • sommige kazematten hebben een observatiecloche voor artilleriewaarneming

In 1931 werd het voor de Franse ontwerpers toch wel duidelijk dat het tankwapen een reëele bedreiging ging vormen. Alleen...er bestond geen anti-tankkanon voor gebruik in een kazemat. Pas in 1934 was een deugdelijk ontwerp klaar, maar toen waren de meeste kazematten al gebouwd of in aanbouw. Men vond de oplossing in het installeren van anti-tankkanonnen door een combinatie met een dubbele mitrailleur in één schietgat. Het kanon werd opgehangen aan een rail in het plafond van de schietkamer. In geval van een tankaanval werd het kader met de dubbele mitrailleur weggedraaid en kwam het kanon er voor in de plaats. Afhankelijk van de grootte van de schietkamer werd er een 37mm of 47mm anti-tankkanon geplaatst. Parallel aan de schietrichting werden zoeklichten geplaatst in een gepantserde kast op een stalen mast. Deze bleken in 1940 echter kwetsbaar te zijn voor artilleriebeschietingen.


Vanaf 1934 werd er gebouwd aan de zgn. nieuwe fronten. De kazematten waren nu veel zwaarder uitgevoerd, hadden een vloeiender vorm en een uitgebreidere bewapening dan de CORF-kazematten. De ingangsverdediging was verbeterd en er was nu een zoeklicht in een betonnen nis geplaatst. Ook hier vinden we enkele, dubbele en clochekazematten. De bewapening bestond uit:
Kazemat Sainte-Marie met van l. naar r. cloche AM, GFM type (2x) en cloche AM. De kazemat ligt op een golfterrein en is niet toegankelijk

 • per schietkamer een dubbele mitrailleur, een anti-tankkanon, een schietgat voor een lichte mitrailleur en een handgranaatwerper
 • een lichte mitrailleur voor de ingangsverdediging in een schietgat en in de pantserdeur
 • op het dak een GFM-cloche model B voor een gemengd wapen (AM), een JM-cloche en soms een observatiecloche
munitievoorraad van een kazemat
anti-tankgranaten 600 per kanon
mitrailleurpatronen JM 40.000 per JM
mitrailleurpatronen GFM cloche 10.000
mitrailleurpatronen (FM pantserdeur) 1.000
handgranaten 240
mortiergranaten 50mm 1.000

In het Noorden, in de Nieuwe Fronten, werden vijf kazematten gebouwd die uitgerust waren met een nieuw model tourelle voor een gemengd wapen (AM) en een 50mm mortier. Ze moesten het ontbreken van artillerietourelles opvangen, maar in mei/juni 1940 waren deze kazematten niet opgewassen tegen de Duitse artillerie, in het bijzonder de 8,8cm kanonnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn deze tourelles door de Duitsers gesloopt. Alleen in Ouvrage Anzeling (blok 9) is dit model nog gedeeltelijk aanwezig.

Schietkamer met een 47 anti-tankkanon (Grand Lot)
Een intervalkazemat bestaat uit twee verdiepingen. Op de bovenste verdieping bevinden zich:
 • de ingang
 • de schietkamer(s) met munitievoorraad
 • telefooncentrale
 • een filterruimte met één of twee luchtfilters

Op de onderste verdieping bevinden zich:
 • een kleine elektriciteitscentrale met een CLM motor voor de verlichting en de ventilatie
 • de slaapruimte(n) voor de bemanning en de kazematcommandant
 • voorraden (voedsel en munitie)
 • waterput met pomp
Voor de communicatie met de naburige kazematten en de ouvrages beschikte elke kazemat over een kleine telefooncentrale.
Klik voor meer info over telefoonverbindingen.
De bemanning bestaande uit een commandant in de rang van luitenant, een aantal onder-officieren en manschappen telde tussen de twaalf en twintig man.


vorige pagina (Galerijen, munitiemagazijnen, kazerne, electrische centrale en filterruimte) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Section Technique du Genie)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zondag 18 februari 2024