De Maginotlinie

Ontstaan van de Maginotlinie
   Einde van de Eerste Wereldoorlog Einde Eerste Wereldoorlog
   Vredesverdrag van Versailles Verdrag van Versailles
Naar een nieuwe verdediging
   Het probleem van een nieuwe landsverdediging Verdedigen, maar hoe?
De studiecommissies
   De Commissie voor de landsverdediging De CDT
   De Commissie voor de grensverdediging De CDF
   De Commissie voor de inrichting van de versterkte gebieden De CORF
Technische ontwikkeling
   De opbouw van de nieuwe forten Naar het fort "palmé"
Bouw en inrichting
   De wet Maginot André Maginot en zijn wet
   De bouw van de linie van 1929 tot 1933/34 Oude fronten
   De bouw van de linie vanaf 1934 Nieuwe fronten
   De indeling van de linie in sectoren Sectorindeling
De onderdelen
   De onderdelen van de ouvrages Ouvrages
   De intervalkazematten Kazematten
   De bouwwerken van de Technische Dient van de Genie STG
   Kleine opstellingen, gebouwd door de soldaten (1939-1940) MOM
Bewapening
   Algemeen gedeelte over de bewapening Inleiding
   Algemeen gedeelte over de artillerie Artillerie
   Algemeen gedeelte over de infanteriewapens Infanterie
   algemeen gedeelte over de anti-tankkanonnen Anti-tank
Tourelles (hefkoepels)
   Algemeen gedeelte over de tourelles Algemeen
   Tourelles met arilleriebewapening Artillerie
   Tourelles met infanterie bewapening Infanterie
Vaste koepels
   De vaste koepels (inleiding) Algemeen
   De vaste koepels alle modellen) Alle modellen
Infrastructuur (intern)
   Ventilatie in de Maginotlinie Ventilatie
   De stroomvoorziening Stroomverzorging
   Het transport van munitie en materieel in de ouvrages Transport
   Het munitiemagazijn Munitiemagazijn
   De ondergrondse kazerne Kazerne
   De communicatiemiddelen Communicatiemiddelen
Infrastructuur (extern)
   De kazernedorpen Kazernes (Cités
   De De transportmiddelen Wegen en spoorlijnen
De oorlog
   De strijd in mei en juni 1940 De strijd in 1940
   De gevechten in de Maginotlinie in 1944/45 De gevechten in 1944
Na de oorlog
   De periode van de Koude Oorlog Koude oorlog en hergebruik
   De rehabilitatie en de toegang voor het grote publiek Rehabilitatie
   Welke ouvrages, kazematten en abri's zijn bezoekbaar? Wat kun je bezoeken? 
   Actuele zaken Actueel

   Terug naar de homepage Terug naar de homepage


Bijgewerkt:
woensdag 30 januari 2019
De Maginotlinie en de Koude Oorlog

Lidstaten NAVO
Belgie Luxemburg
Canada Nederland
Denemarken Noorwegen
Frankrijk Portugal
IJsland Groot-Brittannië
Italië Verenigde Staten
Turkije (1952) Griekenland (1952)
Bondsrepubliek Duitsland
Lidstaten Warchau-pakt
Albanië1 Polen
Bulgarije Roemenië
DDR Sowjet-Unie
Hongarije Tsjecho-Slowakije
1In 1968 opgezegd

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog stonden West (West-Europa en Amerika) en Oost (Rusland en zijn satellietstaten) lijnrecht tegenover elkaar. Duitsland was verdeeld in een oostelijk stuk dat beheerst werd door Rusland en een Westelijk gedeelte met een Amerikaanse, Engelse en Franse bezettingszone.
Er dreigde een nieuwe oorlog uit te breken. Het verdeelde Europa was in twee delen gesplitst; in een beroemde rede sprak Winston Churchill in 1946 over het "IJzeren Gordijn" en de gevaarlijke tweedeling. In 1949 werd de Noord Atlantische VerdragsOrganisatie opgericht; als reactie daarop kwam in 1955 het Warschaupact tot stand. Het NAVO-verdrag regelde de militaire samenwerking en gezamenlijke verdediging tegen het Oostblok. Ook Frankrijk behoorde tot de lidstaten. Nadat het in 1966 een nucleaire macht was geworden, beëindigde het de militaire samenwerking, maar bleef wel politiek lid.

De wederopbouw van Frankrijk vergde veel geld en inspanning. Er waren niet voldoende financiën om een gehele nieuwe verdediging op te zetten. Na een grondige inventarisatie van de mogelijkheden en onmogelijkheden werd besloten om de Maginotlinie nieuw leven in te blazen. Een aantal ouvrages werd gerepareerd en soms voorzien van nieuwe uitrusting. Het aantal in Europa gestationeerde Amerikaanse divisies was ver in de minderheid tegen het overweldigende aantal Russische. De Maginotlinie kon een middel zijn om de schok van een aanval op te vangen. Er worden weer studiecommissies in het leven geroepen en kredieten vastgesteld om de linie weer op punt te krijgen. In 1960 bracht Frankrijk zijn eerste atoombom tot ontploffing; daarmee was het land een kernmacht geworden en had het geen Maginotlinie meer nodig. Wel bleef de Genie een groot aantal ouvrages onderhouden, maar vanaf 1966 werd begonnen met de overdracht aan de Domeinen. In hetzelfde jaar verliet Frankrijk de NAVO. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het onderhoud defintief gestopt en de linie verlaten. Enkele ouvrages zoals Hochwald en Mont Agel worden gebruikt voor de bewaking van het oostelijke en zuidelijk luchtruim. Ouvrage Brehain werd tot 1986 gebruikt voor experimenten en daarna verlaten.

Een conferentiezaal in een NATO-hoofdkwartier (situatie 2011) In het NAVO kader werden de ouvrages Rochonvillers en Molvange in de tachtiger jaren van de vorige eeuw omgebouwd tot ondergrondse oorlogscommandoposten, die aangepast waren aan de moderne oorlogsvoering. Maar uiteindelijk werden ook deze ouvrages afgestoten en verlaten. Helaas zijn deze door vandalen en metaaldieven veranderd in ruïnes.


vorige pagina ( De gevechten in 1944) schrijf eens wat in het gastenboek home (terug naar de startpagina) stuur een email Uitleg technische termen volgende pagina (Rehabilitatie - naar een nieuw begin)

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op zondag 18 februari 2024